Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

PRZYZNANIE GRUDZIĄDZKIEJ KARTY SENIORA

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz (druk) wniosku o przyznanie Grudziądzkiej Karty Seniora (do pobrania tutaj  lub ),
 • do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem).

Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 102, tel. 56 45 10 318, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Karta jest przyznawana bezpłatnie.


Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty jego złożenia.


Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XXXIII/4/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Seniora”,
 • Zarządzenie Nr 38/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora (z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Kartę przyznaje się osobom, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałym na terenie miasta Grudziądza lub gminy Grudziądz.
 • Karta przyznawana jest na wniosek seniora (osoby, która ukończyła 60 rok życia).
 • Senior korzysta z karty osobiście i nie może jej udostępnić osobom trzecim.
 • W przypadku, gdy senior nie odbiera karty osobiście wymagane jest pi-semne upoważnienie.

27.06.2019