Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

ZAŚWIADCZENIE O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym (do pobrania tutaj lub ) oraz:

 • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (do pobrania tutaj )
 • zeznania dwóch świadków (do pobrania tutaj )

Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska ul. gen. Sikorskiego 32-36, parter, pokój 6, tel. 56 45 10 226 lub 56 45 10 262 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310 ),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów oraz o prowadzeniu gospodarstwa rolnego zastępuje dokumenty potwierdzające okres niezbędny do zaliczenia przez ZUS lub KRUS przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury.

Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są conajmniej 2 świadkami, nie mogą być oni spokrewnieni z wnioskodawcą, oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić musieli być pełnoletni i zamieszkiwać w tym czasie na terenie na którym jest położone (lub było położone) przedmiotowe gospodarstwo rolne.

07.10.2019