Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj  lub )


Komórka organizacyjna

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ratuszowa 1, budynek C, parter, pok. 1, tel. 56 45 10 278 lub Biuro Obsługi Interesantów, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00 w piątki w godz. 7:00 – 13:30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za udostępnienie zbioru danych z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej pobiera się opłatę w wysokości 6,81 zł za jedną nieruchomość.
Stosuje się współczynnik 0,5 w przypadku udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości.

Opłatę można uiszczać gotówką lub kartą w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00
albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu
numer: 36 1020 5040 0000 6402 0085 9710.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty a także sposobu wydawania licencji (poz. 1322).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.

23.12.2022