Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj )


Komórka organizacyjna

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ratuszowa 1, budynek C, parter, pok. 1, tel. 56 45 10 279 lub Biuro Obsługi Interesantów, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00 w piątki w godz. 7:00 – 13:30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz .U. z 2021 r. poz. 1368).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.

23.12.2022