Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku określający lokalizację nieruchomości lub terenu, dla których sporządzany jest wypis i wyrys (do pobrania tutaj  lub ).


Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, II piętro, pok. 317, tel. 56 45 10 290, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za sporządzenie wypisu z miejscowego planu pobierana jest opłata:

 • do 5 stron 30 zł,
 • powyżej 5 stron 50 zł.

Natomiast za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu opłata wynosi:

 • za każdą stronę A4 - 20 zł (jednak nie więcej niż 200 zł).

Opłata pobierana jest z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiszczać gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu numer: 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.


Termin i sposób realizacji

2 tygodnie od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są zaświadczenia o braku planu.

04.06.2021