Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UZYSKANIE WIELOJĘZYCZNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA UE

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza UE (do pobrania tutaj lub ).
 2. oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
 3. dokument tożsamości - do wglądu przy osobistym odbiorze.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5 i 5A, tel. 56 45 10 372 poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w kasie Urzędu ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6,
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wydział Finansowy, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645 z podaniem w tytule przelewu, czego dotyczy sprawa.

Termin i sposób realizacji

 • do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (w przypadku dokumentów przechowywanych w tut. Urzędzie);
 • do 10 dni od dnia złożenia wniosku (w przypadku dokumentów przechowywanych w innym Urzędzie Stanu Cywilnego);
 • niezwłocznie w przypadku dokumentu znajdującego się w rejestrze elektronicznym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przekładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2019 r. poz. 860).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza dotyczy tłumaczenia pomocniczego do odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do w/w dokumentów urzędowych. Formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej. Organ, któremu dokument urzędowy jest przekładany, może jednak zażądać tłumaczenia lub transliteracji informacji zawartych w formularzu.

23.06.2020