Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE DUPLIKATU GRUDZIĄDZKIEJ KARTY SENIORA

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz (druk) wniosku o wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Seniora (do pobrania tutaj  lub ),
 • do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem).

 


Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 102, tel. 56 45 10 318, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł. Opłatę należy uiścić:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00,
 • lub przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645.

 


Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie po jego złożeniu i uiszczeniu opłaty.


Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XXXIII/4/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Seniora”,
 • Zarządzenie Nr 38/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora (z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • W przypadku utraty lub zniszczenia karty senior (osoba, która ukończyła 60 rok życia) może złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty.
 • Warunkiem wydania duplikatu karty jest uiszczenie opłaty oraz zwrot zniszczonej karty albo złożenie oświadczenia o powodach niemożności zwrotu karty.

27.06.2019