Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE DUPLIKATU GRUDZIĄDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (do pobrania tutaj  lub ) oraz:

 • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu przy składaniu wniosku,
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu karty w wysokości 10,00 zł za każdy duplikat.

Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 102, tel. 56 45 10 318, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł za każdy duplikat.
Opłatę należy uiścić:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00, lub
 • przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645.

Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 14 dni od daty jego złożenia i uiszczenia opłaty.


Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1441, z 2015 r. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 883),
 • Zarządzenie Nr 73/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • W przypadku utraty lub zniszczenia karty, wniosek o wydanie duplikatu karty może złożyć pełnoletni członek rodziny wielodzietnej.
 • Warunkiem wydania duplikatu karty jest uiszczenie opłaty oraz zwrot zniszczonej karty albo złożenie oświadczenia o powodach niemożności zwrotu karty.

27.06.2019