Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W TUTEJSZEJ EWIDENCJI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz oświadczenia (druk do pobrania tutaj  lub )oraz
 • dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży, faktura).

Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6, tel. 56 45 10 316 w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie od złożenia wymaganych dokumentów (pod warunkiem kompletno-ści dokumentów).


Podstawa prawna

 • ustawa – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn zm.).

Tryb odwoławczy

Na odmowę realizacji wniosku przysługuje stronie skarga na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

30.04.2020