Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO z powodu braku miejsc na kolejne wpisy terminu badań technicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (druk do pobrania tutaj  ) oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • aktualne zaświadczenie o wykonanym badaniu technicznym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6, tel. 56 45 10 316 w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego podlega następującym opłatom:
Opłacie komunikacyjnej, na którą składają się
– cena dowodu rejestracyjnego (54,00 zł.) oraz w szczególnych przypadkach
– cena pozwolenia czasowego (18,50 zł.).
Opłacie ewidencyjnej – 50 gr za każdy ww. dokument.

Opłaty pobierane są w kasie Urzędu, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pokój 6, w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki 7.30 – 16.30, w piątki 7.00. – 13.00.
Zlecenie do kasy interesant otrzymuje w chwili złożenia wniosku w Biurze Obsługi Interesantów.


Termin i sposób realizacji

Pozwolenie czasowe wydajemy na miejscu na okres 30 dni. Czas wyprodukowania dowodu rejestracyjnego przez PWPW – ok. 14 dnia roboczych.


Podstawa prawna

 • ustawa – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na odmowę realizacji wniosku przysługuje stronie skarga na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.Na odmowę realizacji wniosku przysługuje stronie skarga na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

14.10.2019