drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Grudziądzu

Tytuł sprawy

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKIEJ KSIĘGI STANU CYWILNEGO (TRANSKRYPCJA AKTU)

Wymagane dokumenty

Uwaga:
Jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego jest kserokopią, musi być uwierzy-telniony przez organ, który go wydał lub przez polskiego Konsula.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5, tel. 56 45 10 371 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.00 – 15.30, •we wtorek w godz. 7.30 – 16.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.00.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł za odpis zupełny wydawany po wpisaniu zagranicznego aktu do rejestru.
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełno-mocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Odwołanie w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg rozpatruje Wojewoda Kujawsko-Pomorski za pośrednictwem Kie-rownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grudziądzu.

Inne informacje

Formy legalizacji:

05.04.2019