drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Grudziądzu

Tytuł sprawy

OPŁATA TARGOWA

Wymagane dokumenty

Brak

Miejsce złożenia dokumentów

Brak

Opłaty

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Termin załatwienia sprawy

Wpłata opłaty targowej u inkasenta na podstawie biletów opłaty targowej odbywa się w dniu dokonywania sprzedaży. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.

Inne informacje

Pobraną opłatę targową inkasenci wpłacają gotówką, w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30-15.00, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki 7.00-13.00 w kasach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

albo przelewem na rachunek bankowy: gmina-miasto Grudziądz – Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP S.A. Oddział 1 w Grudziądzu konto Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.

16.03.2020