drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Grudziądzu

Tytuł sprawy

REJESTRACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz:

  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i realizację innych zadań statutowych,
  2. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Do wniosku przedstawienie pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że pomieszczenia gdzie będą prowadzone zajęcia spełniają warunki do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Edukacji, ul. Wodna 7, tel. 56 45 10 300 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.00, w piątki w godz.7.00 – 13.00.

Opłaty

Nie ma opłat.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać i prowadzić szkoły oraz placówki niepubliczne na terenie Grudziądza po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Grudziądza.

22.03.2016