drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Grudziądzu

Tytuł sprawy

UZNANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Wymagane dokumenty

Sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Strażacka 1, pok. Nr 7a, tel. 56 45 10 289 wew. 34 lub 56 46 22 771 lub Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1 przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

14.04.2016